เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
บันทึกข้อมูลโน๊ตบุค
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » บันทึกเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคนักศึกษา » ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคนักศึกษา
 
ทั้งหมด: 241 รายการ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
No รหัส ชื่อ-นามสกุล   วันที่นำเข้ามาใช้งาน
1 562101001 นางสาวกชกร  รักษามารถ Acer รุ่น A ค่า MAC 2560-11-01
2 572101002 นายก้องเกียรติ  ศรีลารักษ์ Lenovo รุ่น Z51 ค่า MAC 2559-12-14
3 572101004 นางสาว กัญญารัตน์  เล็ดเต้ Toshiba รุ่น L746 ค่า MAC D0-DF-9A-C5-9E-CF 2559-12-14
4 572101006 นางสาวกาญจนา  ฉลูทอง Lenovo รุ่น LENOVO G40-80 ค่า MAC 34-E6-AD-F4-3B-61 2559-12-15
5 572101007 นางสาวกาญจนา  ศรีชัยมูล Asus รุ่น X452C ค่า MAC EC-0E-C4-26-15-CD 2559-12-15
6 572101008 นางสาวกานต์  โพธิราชา Samsung รุ่น 270E ค่า MAC 18-67-B0-7D-38-OD 2559-12-14
7 572101010 นางสาวกุลวดี  ลันโคตร Dell รุ่น Inspiron14 3000 Series ค่า MAC 9C-D2-1E-E3-A6-6D 2559-12-15
8 572101011 นางสาวจันจิรา  ยอดวัน Acer รุ่น E5-471-34VF ค่า MAC 192.168.159 2559-12-01
9 572101014 นางสาวจินตนา  แน่นอุดร Acer รุ่น Aspire 4752z ค่า MAC 7C-E9-D3-32-53-3F 2559-12-01
10 572101017 นางสาว จุฑาทิพย์  ปราบพาล Acer รุ่น AspireE14 ค่า MAC B0-10-41-3A-2C-3E 2559-12-03
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48